Busócsoportok

Busócsoportok2020-01-30T12:28:54+00:00

 

A busók többsége csoportokba tömörül, de minden évben vannak, akik spontán módon, egyedül, vagy kisebb alkalmi csoportosulásként csatlakoznak a felvonulókhoz. Az utóbbi években a felvonulásos, jelmezes, városias jellegű karneválra 1000-1200 fő öltözik busónak, akik 58 önállóan szerveződő, zárt csoportközösséget alkotva alakítják jellemző rítusaikat.

A busócsoportok érintettsége is többszintű, hiszen vannak akik zenészek, táncosok, vagy maszkfaragók is, akik alkalmilag más csoportokkal is rituális kapcsolatba kerülnek. A busók alárendelik magukat a csoportok belső szabályrendszerének, a csoportok pedig a közös cél, az ünnep létrehozásában és megélésében önmagukat „busótársadalomként” definiálják. Együtt, és demokratikusan alakítják évente rítusaikat, amely hagyományőrző, de mégis dinamikusan mozgó, változó, azt újratermelő, gazdagító folyamat.

A csoportok delegált vezetőjükön keresztül egyeztetnek a város vezetőivel, a szervezőkkel. Megegyeznek a valamennyi csoportot érintő eseményekről, tudnivalókról, megbeszélik és egyeztetik az egyes csoportok terveit, igyekeznek alkalmazkodni egymáshoz, és a turizmus elvárásaihoz, ugyanakkor folyamatosan kontrollálják, hogy ezek az elvárások nem befolyásolhatják a szokáshagyományukat. A programfüzetben kiadott események, a „busótársadalom”, és a csoportok saját belső működése, autonómiája közötti egyensúlyra törekszenek.
A csoportok egymás közti rivalizálása egyben folyamatos késztetést jelent a farsangi karneválon való színes és igényes megjelenésre.

Az egyes csoportok a közösségen belül is rendelkeznek sajátos szokáshagyománnyal, ami teljesen láthatatlan marad a külső szemlélő számára. Ilyen a csoportok összetétele, a csoporttagság lehetősége, módja, a tagok hierarchiája, motivációik, térhasználati szokásaik, beleértve a felkészülés időszakának hosszát és rendjét, a farsangi útvonalakat, az adott időszak rituális eseményeit, kiegészítő tárgyi kellékeit, attribútumait. Eltérő lehet a farsang időszakán kívüli kapcsolatrendszer működése is, amire azonban jellemző a folytonosság, az év közbeni találkozások, a következő farsangra való készülődés gyakorisága. Egyes csoportok olyan szoros köteléket alkotnak, hogy segítik egymást építkezésben, közösen vágnak disznót, együtt nyaralnak. Mások is rendszeresen találkoznak, közös főzések, beszélgetések alatt készülnek a következő farsangra.

Elnevezésük tükrözheti jellemző attribútumukat, amellyel megkülönböztetik magukat a többiektől, például: Ágyús, Ördögkerekes, Kürtös, Bödönhajós, Kecskeszarvas, Botos. Utalhat jellemző cselekvésre, eseményre: Nagy Durranás (szintén ágyús csoport), Dunai átkelés. A sokác identitással, vagy kötődéssel összefüggő elnevezések: Mohácsi Sokáckör, Búso Club (nevükben a „búso”-t szándékosan a szokottól eltérően írják), Poklade, Mladi Momci, Stari Momci, Danica Zvezda,. A szokás eredetmondájával kapcsolatos a Télűzők, Törökverők elnevezés. A csoport vezetőjéről elnevezett a Marosa és Vidák, illetve játékos, humoros névadás a Busulók, Boros-kóló, Buba Mara, a Futottak még stb…
Valamennyi csoportban van egy minden tag által tisztelt vezető egyéniség. Lehet a rangidős, lehet hozzáértésben kiemelkedő, vagy kreatív személy.

Boros Kolo
Vezető: Bártfai Árpád
Létszám: 35 fő

 

 

Még az előző évszázadban alakult vegyes csoport (busók és sokac lányok). A név eredete egyszerű. A csoport egyik fele jó nedűket, míg a másik fele a pattogós sokac táncokat is kedvelte. Természetesen ma már ezen tulajdonságok birtoklása minden csoporttagra kötelező érvényű. 2005-től a csoport gereincét adja a majd 100 éves parasztszekér, egy közel hasonló patinával bíró boroshordóval, melyből minden kedves vendégnek a legjobb nedüket csapolja a csoport apraja-nagyja.

 

 

Botos
Vezető: Zselinszky Zoltán
Létszám: 50 fő

 

A csoportnak, mint sok másik csoportnak, jó néhány tagja a Busóklubban kezdte pályafutását. Itt alakították meg – Kürtös néven – a maguk részcsoportját 2000-ben. 2002-ben búcsút mondtak a Busóklubnak és, mint Botos Csoport alakítottak önálló csoportot további barátok csatlakozásával. A csoport azóta évről-évre több taggal bővült, szerencsére sokac-lányokkal (szép busókkal) és fiatalokkal is. 2010 és 2011-ben maguk közt üdvözölhették, az Egy Húron Pendülünk tamburazenekart is, ezáltal lehetőségük nyílt egy zenekari kísérettel előadott, színvonalas, táncos-játékos koreográfia betanulására és előadására. Műsorukat azóta nagy sikerrel adták már elő Veszprémben és Körmenden is, ahol 2012-ben már hetedik alkalommal vettek részt a Rába-parti Magyar Napok rendezvénysorozatán. Vendégszerepeltek Debrecenben, Pécsen, Kaposváron, Siklóson, Szarvaskenden, Magyarszecsődön, Felső-Berkiben és több alkalommal Budapesten is. 2011-ben a Miskolci Kocsonyafesztivál díszvendégei voltak. 2005-ig a Busójárás hétfőjén a szomszédos Horvátország határmenti településein a hagyományos Busójárást „művelték”, a házról-házra járást. 2006-ban ezt a hagyományt elevenítették fel Mohácson is, jó néhány sokac család segítségével. Mára a hétfői „Házalásuk” már a Busójárás állandó programja, ugyanúgy, mint a szombat délutáni „Busó-lakodalmas”, amit 2009 óta mutat be a csoport. A vendégszerepléseik mellett többször fellépnek Mohácson is. A Botos csoport azon csoportok közé tartozik, akik törekednek arra, hogy ne csak a Busójárás alkalmával találkozzanak a tagok. A város minden rendezvényén igyekeznek részt venni. Rendszeresen indulnak a Nepomuki Szent János ünnepség halászléfőző versenyén, a Sokac Babfőző Fesztiválon, a Szüreti- és Borfesztivál főzésén. Mindkét alkalommal jelen voltak a város által rendezett „Szomszéd Ünnepen”. Ez idáig négy alkalommal szerveztek különböző jótékonysági rendezvényt, és ezek nagyon sikeresek voltak.

2013-ban a táncos műsorukat, mint az előző évben, a Mohácsi Tambura Iskola lányaiból alakult zenekar a Dunavkinje kíséri, akiket bőgőn kisegíti a „Mester” Versendi Kovács József a népművészet mestere

A lányzenekar tagjai:

Apró Brigitta: tamburabrács

Mihajlevics Anna primtambura

Kovacsevics Leila: primtambura

Apró Zsófia: basszprim

 

 

Bao-bao
Vezető:Dr. Fazekas Róbert
Létszám: 12 fő

Baráti alapon szerveződő csoportunk a busójárás hagyományába autentikusan kíván simulni, ugyanakkor törekszünk azt magunk számára a tradíció keretein belül saját szellemiségünkre, csoport-kultúránkra faragni.

A hivatalos programokon való részvétel mellett próbáljuk a busójárást minél személyesebbé tenni közösségünk számára, így van magunk készítette sörünk, borunk, pálinkánk, faragunk maszkot, készítünk kiegészítőket, közös készülődés alatt fogadunk hazai és külföldi vendégeket, barátokat, és az év során egyéb ünnepeket is együtt ülünk meg.

Alapító tagjaink közül többen a 2000-es évek eleje óta együtt űzik a telet (eddig minden évben sikerrel). Különös ismertetőjegyünk, hogy csoportunkban a maszkon és az alatt egyaránt mindenki bajszot visel (szép busók kivételével), attribútuma még a csoport busóinak egy kis lopó viselése az öltözeten.

Átváltozás előtt van közöttünk tűzoltó, filmrendező, ügyvéd, muzsikus, tanár, vadakat terelő juhász, sokacok, székelyek, svábok, magyarok, átváltozás után busók, jankelék, és szép busók egyaránt megtalálhatók csoportunkban.

Nevünk a busók hagyományos kiáltására való közvetlen utaláson túl kifejezi vidám, játékos, a mindenáron jelentést és jelentőséget követelő magatartással szembeni gyanakvó, avantgárd természetünket, hiszen mi vagyunk a busók, kik azt mondják: “Bao-bao!

 

 

Banyák
Vezető: Auth János
Létszám: 18 fő

 

A csoport megalakításának ötlete a Busó Borozó kerthelyiségében, egy augusztus délutáni borozgatás közben pattant ki a Kelet Rózsái hastánccsoport tagjainak fejéből. A lelkes társaság azonnal alakuló ülést tartott és elhatározta, boszorkányruhába bújva ünneplik a télűzést. A csoport színesítése érdekében és azért, hogy a családtagok, barátok is kivehessék a részüket a mókából, a kemény magot alkotó hastáncosokhoz busók és egyéb maszkarások is csatlakoztak

Bödönhajós
Vezető: Hadra Tamás
Létszám: 25 fő

 

A”nagy öregekhez” csatlakozó fiatalok leszedték a padlásról a több évtizedes busóereklyéket, és azokat felújítva használják napjaink farsangjain. A bödönhajósok a leginkább hagyományokhoz ragaszkodó, autentikus csoportok közé tartoznak, amit a névadó eszköz, öltözködésük és felszerelésük is erősít. Ők eresztik vízre farsang vasárnap a tél elmúlását jelképező koporsót.

 

 

Bubamara
Vezető: Hegyvári Attila
Létszám: 25 fő

 

A Bubamara (katicabogár) busócsoport a ’90-es évek elején alakult. Magját a gimnázium legendás 1988-ban végzett 4. c osztályának tagjai alkotják. A csoport az évek során kiegészült az alapítók barátaival, ismerőseivel. Tagjai között bankárt, országgyűlési képviselőt, építészt, ócskást, tanárt, gazdászt, „úri sofőrt”, kereskedőt is találunk. Az évek alatt az alapítók gyermekei is aktív résztvevői a farsangolásnak. Saját szórakoztatásukra öltenek évről-évre maszkot, tisztelegve a hagyományok és a farsang szelleme előtt. A csoport jó példája a sokac, sváb, magyar, székely emberek közös ünneplésének.

 

Bumburama
Vezető:Szabó Zalán
Létszám: 13 fő

Csoportunk tagjai már rutinos télűzőknek számítanak, de eddig szervezetlenül külön csoportokhoz társulva űzték a telet. Társaság létrehozatalának ötlete már 2017 elején megszületett, de ekkor még különféle okok miatt nem tudtunk együtt farsangolni . Csoportunk alapját egy összeszokott, jó kedélyű, fiatalokból álló baráti társaság adja. A társulat célja a tradicionális busójárási elemek megőrzése, valamint a farsangolás vidámmá tétele mindenki számára.

 

 

BÚjdoSÓ Kerepelők
Vezető: Gadányi Attila
Létszám: 16 fő

 

A Bújdosó Kereplők busócsoport 2013-ban szerveződött és a 2014-es busójáráson szerepel előszőr.
Mohácsi Polgárok Olvasókörének támogatásával alakult meg. A létszám folyamatosan nő.
Nevét:
-egyfelől Lajdi Péter Busójárásról publikált irománya alapján, a régi idők Sziget mocsárvilágába menekülő és ott “bújdosó” lakosságról kapta. Ezen emberek állatbőrökbe és maszk mögé bújt alakját illetjük a “búsó” szóval.
-Másfelől pedig az ország legnagyobb kereplőjének felvonultatására utal, amely több mint 2 méter hosszú.
Ezzel igyekszenek minél nagyobb zajt csapni, így fokozva a busójárás hangulatát.
A csoport minden mohácsi nemzetiség részvételét szívesen veszi, ezzel is szimbolizálva a békés együttélés példáját.
(A Lajdi Péter féle Írás alapján tudatosan használtuk az egyes magánhangzók hosszú alakját, melyet ma már csak a rövid változatával fogad el a magyar helyesírás.

 

Bundások
Vezető: Domoszlai Dávid
Létszám: 25 fő

 

A több mint 10 éve megalakult csoport eleinte csupán néhány fiatal jóbarát kezdeményezése volt, ma azonban tagjaik száma már 30 fő körül alakul. A tagok közben idősebbek lettek, de a Busójárás idején tanulmányaik és a munkájuk helyett inkább a télűzésre fordítják energiáikat.

 

Buše Umjetnici (Művész busók)
Vezető: Haramza Márk
Létszám: 20 fő

A Buše Umjetnici / művész-busók / csoportja 2013-ban mutatkozott be először a nagyközönség előtt, táncos fellépéseit azóta minden évben láthatjuk. Tagjai többnyire egyetemisták, illetve azok testvérei és családtagjai.
A csoport magját néptáncosok és énekesek képezik. Szinte gyerekkoruk óta, évről évre részt vesznek a Busójáráson. A fiatal csoport vezetője Haramza Márk, aki testvéreivel az ország történelmi, hagyományőrző rendezvényein is egyre ismertebb.

Búso Club
Vezető: Kulutácz Krisztina
Létszám: 25 fő

 

A klub 1996-ban alakult a néhai Kulutácz Mátyás busómaszkfaragó, a busójárás egyik meghatározó és más csoportok által is tisztelt egyéniség kezdeményezésére. A busócsoport tagjait busók, sokác lányok és jankelék alkotják. Céljuk, hogy megőrizve a mohácsi busójárás tradicionális elemeit és a mohácsi sokacság identitás kultúráját, egyúttal vidámabbá és színesebbé tegyék némi „jó nedű” kíséretében a mohácsi farsangolást. A Busó Club tagjai a keddi napon helyezik el a máglyán a koporsót.

 

 

Busu-ló Baráti kör
Vezető: Kovács Krisztián
Létszám: 16 fő

 

 

1988-ban 12 fiatal úgy döntött, hogy beöltözik busónak és az egyikük édesapját megkérték legyen a csoport vezetője, ő volt Jánics István.

1997-ig a csoport név nélkül működött, majd 1998-ban felvettük a Jánics Motoros csoport nevet.

2006-ban találtuk ki a Busu-Ló elnevezést.

A csoport létszáma, összetétele folyamatosan változik, bővül.

Jelenleg 20 busó és 15 szép busó, jankele alkotja a csoportot.

Jánics Zsolt és Krepp György közösen vezetik a Busu-Lót.

Elmondható, hogy egy jól működő gépezetként működik a baráti társaság.

20 éve együtt lévő csapat, amelyben a busók mellett sokac lányok is vannak. A csoport modernizálta a szállítóeszközét, de annál nagyobb becsben tartja a hagyomány szellemiségét.

 

 

Buzogányos
Vezető: Szikla Alexander
Létszám: 32 fő

 

Csoportunk a 2009-

es busójárást követően alakult, amikor is a Dunai átkelés csoportból váltunk ki, később csatlakoztak néhányan a Kürtös csoportból is. Nevünket a minden tagnál fellelhető buzogányról kaptuk. Felszerelésünk, ruháink nagy része saját tulajdonú, sőt saját készítésű. Néhány álarcunk egyedi stílusú. A csoport nagy részét kezdetben szülők és gyerekeik alkották, az évek során pedig kiegészült a csoport barátokkal is. Csoportlétszámuk 40 fő, melynek nagy része busó, de mellettük sokaclányok és boszorkák is helyet kaptak.

 

Čarda Buše
Vezető:Pintér Norbert
Létszám: 14 fő

Előző csoportunkból kiválva, 2019-ben megalapítottuk fiatalokkal teli busócsoportunkat, a Carda Buse-t. A név közös döntés alapján született, melynek jelentése: busó csárda. Szeretnénk ha csoportunk neve hallatán mindenki jókedvre derülne, ugyanis ez jellemzi a társaságot, határtalan jókedv és kacagás. Célunk, hogy átadjuk ezt az életérzést az idelátogatóknak, ugyanis számunkra a Busójárás nem csak egy néhány napos “fesztivál”, ami csak evésről és ivásról szól (persze semmi sem esik jobban egy jó nagy tányér köcsögös babnál és egy pohár forralt bornál). Ápoljuk hagyományainkat, visszük tovább városunk örökségét, s közben jól szórakozunk és szórakoztatunk, erről is szól nekünk a Busójárás. A Carda Buse egyenlőre még csak 14 főt számlál, a csoportban  kaptak helyet busók és sokaclányok is egyaránt, az elkövetkezendő években azonban tervezzük a gyarapodást.

Crni Buzdovani
Vezető: Ruppertné Szikla Beatrix
Létszám: 25 fő

 

A Crni Buzdovani csoport, egy családi kezdeményezés alapján született 2013.decemberében.Néhány jó barát csatlakozásával érte el mai felállását.Tagjai többsége már egészen kis gyermek koruk óta aktív részese a Busójárásnak.
Felszerelésük saját tulajdonú ,nagy része saját készítésű.
A csoportban a busók mellet megjelennek szépbusók,boszorkák és jankelék is.

Dudic
Vezető: Dudás Barnabás
Létszám:

Dunai átkelés
Vezető: Győri Árpád
Létszám: 80 fő

Sas Tibor vezetésével alakult 1990-ben, aki 2006-ig vezette csoportunkat. Célja a hagyomány és a leganda őrzése. Az akkori elsődleges cél az volt, hogy az imitált átkelést igazivá és biztonságossá tegyük. Az idők folyamán mindinkább előtérbe került, hogy az eszközeinket magunk készítsük el az álarcoktól, a kereplőn, a kürtön át a Bödön hajóig. Ide tartozik még a kosárfonás, hálókötés, harisnya bütykölés. A csoport idővel 30-36 főre duzzadt, vidám összetartó társasággá lettünk. Sok közös rendezvényen részt vettünk. Mint minden közösségből, innen is váltak ki egyének és kisebb csoportok. Mindannyiukra büszkék lehetünk, mert tovább áploják a busójárás és a farsang hagyományát új csoportokkal vagy csoportvezetőként viszontlátva találkozunk egymással. 2007 óta Torma Kata a vezetője, az első női csoportvezető. 2011-től pedig Győri Árpád vette át a csoport vezetését.

 

Drugovi
Vezető:Husz Béla
Létszám: 50 fő

A csoport 2013 januárjában alakult.A Buso klubból kivált tagokból a Drugovi név jelentése barátok mely össze is foglalja a csoport jellegét.A létszám 30 fő busók és szép busók alkotják a hagyományok megörzésével.Feladataink közé tartozik szombaton a három vitézek szobrának a megkoszorúzása,vasárnap pedig a Páták háznál megemlékezés és koszorúzás!A csoport szekérrel vesz részt a Busójáráson!

POKLADE!

 

 

Fantomhegesztők
Vezető: Alföldi Zoltán
Létszám: 24 fő

Busócsoportunk 2000-ben alakult, tulajdonképp egy baráti társaság tagjaiból, időközben néhány fővel még kiegészültünk. 2010-ig a szabad farsangolók körét bővítettük. Legfőbb jellemzőnk, hogy modern elemekkel ötvöztük a tradicionális busójárásra jellemző szokásokat, viseleteket, de így sem térünk el túlságosan a többi, hagyományőrző busócsoporttól. Többen közülünk saját faragású maszkot viselnek. Busóink mellett Boszorkány, Ördög és eredeti Sokac népviseletbe öltözött Menyecskék tarkítják csoportunk körét. Fontosnak tartjuk a Jankelék rehabilitását, ezért évről évre egyre többen öltöznek ilyen jelmezekbe is. Célunk, hogy megőrizve a mohácsi Busójárás tradicionális elemeit, vidámmá, színessé, picit talán “fiatalokhoz szólóvá” tegyük a farsangolást. 2013-ban is e mottó kísér, vezérli majd szereplésünket

 

Favellás Csoport
Vezető: Ferencz Csaba
Létszám: 10 fő

Busók és jankelék alkotják a csoportot 2011-től. Összlétszámunk 20 fő, a csoport talán legfőbb jellemzője az összetartás, a barátság, ahogy egy favella nem áll meg, de kettő vagy több támogatva egymást akár az idők végezetéig is kitart.

 

Futottak még
Vezető: Dudás Zoltán
Létszám: 40 fő

A “Futottak még” csapat baráti társaság. Nevük evezős kifejezés, jelentése:részt vettek még az eseményen. Az alapító tagok Kulutácz Matyi bácsi csoportjából (Busó Club) váltak ki1999-ben. A csoport rendőrökből, volt határőrökből, vámosokból áll, illetve néhány gyerek is erősíti az utánpótlást. Ruháink és viselkedésünk megfelel az elvárásoknak. Gyalogos, igazi néppukkasztó brigád

 

Golics
Vezető: Gólics Balázs
Létszám:25

 

Grupa Rakija
Vezető: Ébert György
Létszám: 20 fő

A csoport 2016-ban alakult 15 fővel. A csoport környékbeli (Bóly,Pécs) baráti társaságból, családtagokból áll, akik úgy gondolták, hogy ők is szeretnének részesei lenni ennek a hagyománynak. A nevünk a baráti összejöveteleken mindannyiunk kedvenc nedűjéből, a pálinkából ered.

 

Grupa Šljokice
Vezető: Burgstaller Tamás
Létszám: 38 fő

A csoport 2014-ben újonnan alakult Busó csoport, melynek több idősebb busó tagja más csoportokból vált ki, de ők már évtizedek óta őrzik a mohácsi télűző, tavaszköszöntő farsangi hagyományokat.
A csoportot kisbusók és sokac lányok is színesítik.

Csoport a Šljokice, az az flitteresek nevet a busó bunda alatt viselt sokac ing elejét és a sokac lányok felső ruházatát gazdagon díszítő flitterekről kapta.

 

Hamutiprók
Vezető: Berényi Imre
Létszám: 30 fő

 

Ahogy azt a név is mutatja tűzoltók alkotta csoportról van szó. Kezdetben csak néhányan
voltak, azonban mostanra jelentősen kibővült barátokkal, családtagokkal. Így már sokac
lányok és kisbusók is színesítik a csoportot. Az idősebb tagok igyekeznek a busójárás
hagyományát és esszenciáját átadni a fiatalabb generációnak. A csoport nagy figyelmet
szentel az autentikus stíluselemek megőrzésére és a busójárás jó hírnevének öregbítésére.

 

Izabrani Ketsching
Vezető: Bischof Péter
Létszám : 35 fő

A csoport a nevét a Horvát válogatott szó alapján kapta.
Tagjaink sokféle nemzetet képviselnek.
A felszerelést és ruháink nagy részét mi készítjük, az álarcokat mi faragjuk, a sokac ruháinkat mi varrjuk.
Tagjaink: 13 felnőtt busó, 7 sokac lány, 2 kisbusó, 1 boszorkány.
A csoportnak van egy díszített traktorja és szekere.
Szeretnénk a következő évekbe a csoport létszámát növelni.
A busójárás nekünk is épp olyan hagyomány, hosszú hetekkel előtte készülünk rá, kiegészítjük a felszerelést, sütünk, főzünk, iszunk.

Izvorna Skupina
Vezető:Kocsi Máté
Létszám:

 

Izlazi Sunce
Vezető:Krepp György
Létszám:

 

Kecskeszarv
Vezető: Rózsahegyi Olivér
Létszám: 30 fő

A Kecskeszarv csoport az 1990-es évek elején alakult. Alapító tagjai a Brodarics téri ált. iskola diákjai voltak. Akkori alapító tagok Szilasi Balázs, Szilasi Gábor, Dárdai Attila, Rózsahegyi Áron. A csoport elnevezése az álarcokon található kecskeszarvakról kapta a nevét. A csoport a 2000-es évek elején tovább bővült, most jelenleg már 25 tagot számlál,folyamatosan évről évre egyre nő a csoport létszám. Ismerősök, barátok csatlakoznak. Már nem csak Busók, hanem sokáclányok,boszorkány jelmezbe öltözött tagok is színesítik a csoportot. Tagjai törekednek arra, hogy a busójárás hagyományát megőrizzék és azt majd a gyerekeiknek is tovább adják

Kerekes
Vezető: Hegedűs Zsolt
Létszám: 24 fő

Több mint húsz éve, hogy átvették a stafétabotot az előző generációtól így már közel száz éve, hogy forog az ördögkerék Mohács utcáin farsangkor. A csoporthoz évről évre egyre több fiatal csatlakozik. A csoport kisfarsangtól farsangtemetésig aktív résztvevője a busójárásnak.

Klepetalo (Marosa)
Vezető: Marosa Gábor
Létszám: 40 fő

A csoport 2000-ben egy szűk de annál vidámabb társaságból kezdte a beöltözést. Nevünket az egyik legfontosabb kelékről neveztük el a kereplőről, mely minden méretben és hangban megtalálható mindegyik csoportban.
A magunk kezdetleges módján, kölcsönkért kellékekkel, de annál nagyobb lelkesedéssel készültünk a farsangra. Az évek folyamán kialakult egy elhivatottság, lassan megalapoztuk a saját kellékeinket és felszereléseinket, ebben nagy segítséget nyújtott Élő József népi iparművész(maszk faragó) az állarcok elkészítésével. A lelkesedés és a jókedv egyre több fiatalt vonzott a csoportunkhoz, most már 25-en vagyunk. A lányok népviseletbe, vagy busónak öltözve csatlakoznak hozzánk. 6. éve már állandó kocsink is van, így nálunk a készülődés már jóval korábban elkezdődik. A farsangi eszközöket díszíteni kell, hogy kisfarsangra már csak a szórakozás és a vidámság maradjon. A farsangi hangulatot vasárnap, mint kedden is sokac muzsikát szolgáltató zenészek adják.

A busójárás a mi csoportunkban egy összetartó erőt képvisel.

 

Kolompos
Vezető: Illés Richárd
Létszám: 40 fő

 

A Kolompos busócsoport 2005-ben jött létre Illés Richárd kezdeményezésére. A kezdetben még szűk létszámú csapat az idő előrehaladtával folyamatosan új tagokkal gazdagodott, mára a létszám elérte a 40 főt. A csoportban nagy számban vannak jelen a busók mellett a sokac lányok, sőt újfent szorgalmazzuk a már-már kivesző félben lévő jankelék megjelenését is. A társaságra jellemző az összetartás, amit jól példáz, hogy nem csak a Busójárás alkalmával, hanem jórészt egész évben együtt vannak. További sajátossága a csapatnak, hogy nagyrészt mindenki saját maga által faragott álarcot visel, továbbá egyre többen készítik maguknak a kellékeiket, sőt egyre inkább a lányok is maguk flitterezik, készítik ruháikat. A csoport 2011 óta rendszeresen vállal táncos produkciókat a Busójárás alkalmával. Korábban a város részéről szorgalmazták ezt, azonban napjainkra már teljesen önszántunkból mutatják meg magukat. A kezdetekhez képest sokat fejlődött a társaság tánctudása, köszönhetően a csoporton belüli rendszeres táncpróbáknak, valamint Darazsacz Istvánnak, akitől sokan, sokat tanulhattak. A kolomposok igen jó kapcsolatot ápolnak a város egyik legjobb tamburazenekarával, a Poklade zenekarral. A 2014-es évtől kezdve ők kísérik le a busójárási fellépéseik zömét.

 

Kolovođa
Vezető: Lukács Gábor
Létszám: 30 fő

 

A csoport 2014-ben alakult. Tagjait fiatalok alkotják, akiknek fő célkitűzésük a hagyományok tisztelete, megmentése, továbbéltetése. Mindezek mellett a „sokác” gasztronómia, a néptánc és a maszkfaragás terén is otthonosan mozognak. A csoport népviselete hűen tükrözi a „sokác” hagyományokat, a lányok ruhadarabjai között rengeteg eredeti ing, szoknya, kötény található.A névválasztásnál a csoport olyan néven gondolkodott, ami mohácsi kifejezés, nem szokványos és utal a közösségünk értékeire. A Kolovođa szó jelentése a kólót vezető fiatal táncosokra utal.

 

Kürtös
Vezető: Reiter Gábor
Létszám: 24 fő

A csoport 1996-ban alakult. Nevét egy igen fontos kellékről, a busó kürtről kapta. Jelképünket egy padláson talált régi kürtről másoltuk le, melyet Reiter József maszkfaragó készített el a számunkra. Jelenleg a csoport három kürtöt használ, melyek egytől-egyig meg is szólalnak. Egykor három fővel alakultunk, az évek során hol többen, hol kevesebben voltunk. Régen komoly jelentősége, szerepe volt a kürtnek a busójáráson: tiszta időben fújva, a Duna mellett akár tíz-tizenkét kilométere is elhallatszott a hangja, amely jeladásra szolgált. Az arra alkalmas fűzfaágat kettéhasították, középen kivájták, majd vesszőgúzzsal összekötötték. A busók a kürtös kürtjének szavára gyűltek össze és vonultak végig a sokác negyeden. Mint régen, úgy ma is a csoport szívén-lelkén viseli a busójárást. A tagok e hagyomány kezdetét kitörő örömmel, a végét „könnyek között” veszik tudomásul.

 

Ledinka
Vezető: Markesz Ferenc
Létszám: 40 fő

2012-ben alakult csoport középiskolásokból és szüleiből. Jelenlegi létszám 14 fő. A csoportban busók és sokac menyecskék találhatóak. A csoport több tagja a mohácsi néptánc együttesek képviselője. Céljuk: a busójárás hagyományának ápolása és továbbadása.

 

Maszkosok
Vezető: Szabados Tamás
Létszám: 20 fő

A „Maszkosok” busócsoport 2017-ben alakult, jelenleg 20 tagból áll. Nevüket a legfontosabb busójáráshoz kellő eszközről kapták, mégpedig a maszkról, amely elengedhetetlen mind a busók, mind a sokaclányok számára. A tagok között szoros barátság van, ezért is álltak össze, hogy alakítsanak egy önálló, barátságon alapuló közösséget. Bár kevesen vannak, annál összetartóbb csapatot alkotnak. A csoport vezetője látszólag egy személy, ugyanakkor minden döntést együtt hoznak meg, mindenről közösen döntenek!

 

Mali i veliki
Vezető:Hock Renáta
Létszám: 20 fő

Szinte valamennyien évek óta „öltözünk”, korábban ki-ki más csoport égisze alatt. A családi és baráti szálak, a hagyomány tisztelete, ápolása azonban egy új csoportot keltett életre. Szórakozni és szórakoztatni, értéket őrizni és értékközpontúan nevelni: a közös feladat közösséget teremtett. A „busózás” nemcsak a múltból megmaradt szokásrendszert jelenti számunkra, hanem jelenünket is átszövi, beágyazódik mindennapjainkba, s áthagyományozódik utódainkra.

 

Mladi Momci
Vezető: Szalai Imre
Létszám: 32 fő

1994-ben id. Szalai Imre elkezdte összegyűjteni a fiatal busókat, mely akkor Szalai csoport néven futott, amiből 2000-ben megalakult a Mladi Momci (fiatal legények). A csoporton belül kialakítottunk egy tánccsoportot is. Mi voltunk az első busócsoport, akik felléptek a színpadon saját koreográfiával. Tánccsoportunk azóta is sikeresen működik is a mai napig komoly elszántsággal készül a farsangi eseményekre.Fellépéseinkkel megismertettük a busójárás kultúráját más városokkal, illetve országokkal. Fő célünk a hagyományok megőrzése, annak ápolása és utódjaink tanítása. Csoportunk jelenlegi létszáma 38 fő, melyet fiatalokkal bővíteni szeretnénk.

 

“Največi blagdan”- Legnagyobb ünnep
Vezető: Marosa Krisztián
Létszám: 19 fő

A csoport 2019-ben alakult.

19 fős szűk de annál vidámabb baráti társaság alakult ki sokan közülünk már régóta űzi ezt a hagyományt, csoportunkban Sokác lányok és Busók is egyaránt meg találhatóak.A hagyomány apáról fiúra száll, 40 éve őrizzük a hagyományt családunkban.

Nagy Durranás
Vezető: Rumán László
Létszám: 15 fő

Csoportunk nevét az ágyúnk nagy durranásáról kapta 12 éve. Az eredeti kiöregedett névadónkat 8 éve lecseréltük, a jelenlegi egy török partvédő ágyú másolatára öntött 700 kg-os, igazán nagyot durranó egyed. Csapatunk vasárnap is és kedden is a felvonulás aktív résztvevője, a Sokac révben, a Kóló téren, majd a felvonulás után a Széchenyi tér dél-keleti sarkában állandósult helyünkön űzzük lövésekkel a telet. Amennyiben kiváncsiak arra, hogy miként működik egy ágyú, úgy keressenek minket a felsorolt helyeken. Elhihetik, ez igazán NAGY DURRANÁS!

 

Opanke
Vezető: Farkas György
Létszám: 26 fő

A csoport megalapítója Farkas György bocskorkészítő kisiparos nem tudta elnézni, hogy a barátai csak úgy lézengenek céltalanul ezen a nagy sokác hagyományőrző rendezvényen és ezért összefogta a társaságot és megalapította a “Opánke” nevű csoportot! Számára és számunkra nagyon fontos a Busójárás és a néphagyomány! Fő célunk a hagyományok megőrzése, annak ápolása és utódjaink tanítása.

 

Obramenica
Vezető: Sármány Róbert
Létszám: 25 fő

Opančari
Vezető: Szabados Gábor
Létszám: 25 fő

 

Poklade
Vezető: Bubreg István
Létszám: 45 fő

Az egyik legautentikusabb, a hagyományokhoz hűen ragaszkodó busócsoport. A csoport tagjai házról házra járva végzik el hagyományos télűző tavaszváró varázslásaikat, melynek során meg is vendégelik őket. A busócsoport tagjait busók és sokaclányok alkotják, akik a Mohácsi Sokackör Hagyományőrző tánccsoport tagjai.

 

Pravi Mladi
Vezető: Gulyás László
Létszám: 25 fő

A Pravi Mladi-t egy baráti társaságból álló fiatalok alkotják. Első közös busójárásunk 2016-ban volt, akkor még busócsoport nélkül. Közülünk sokan már gyerekkoruk óta űzik ezt a hagyományt. A csoport tagjai nem csak busójáráskor tartják egymással a kapcsolatot. A busók mellett sokaclányok is erősítik a csapatot.

 

Rodbina
Vezető: Zsigovics László
Létszám: 19 fő

Sebaj Busók
Vezető: Fehér László
Lézszám: 35

A Segítő Barátok Jótékony Egyesületét 2011-ben segítő szakemberek és azok barátai hozták létre azzal a céllal, hogy mindennemű jótékony tevékenységet folytasson, amely hátrányos helyzetű csoportok társadalmi felzárkózását segíti.
Az ismerősökből, önkéntesekből álló csoport Fehér László vezetésével 2014-ben busó csoportot hozott létre közel 30 fővel, amely a 2015-ös busójáráson szerepel először.
Legfőbb céljuk, hogy a város fiataljainak bevonásával a jankele figura szerepét a busójáráson újra felelevenítsék. A jankelék a Kisfarsang legjellegzetesebb figurái. A Jankelék mondhatnánk “busónövendékek”, fiatalok, akik maskarába öltözve járják a várost, riogatják az embereket, barátságosan meghúzgálják a lányok, asszonyok haját, olyakor lisztet szórva teremtenek riadalmat a szebbik nem körében.
Sajnos napjainkban egyre kevesebb jankelét lehet látni, ezért is kívánják a csoport jellemzőjévé tenni, jelenlétükkel a busójárás hagyományát tovább éltetve.

Sokackör
Vezető: Jaksics György
Létszám: 22 fő

A csoport több évvel ezelőtt alakult, taglétszáma állandóan változott, jelenleg 22 fővel állandósult. Csoport tagjai közt megtalálhatók a sokac népviseletbe öltözött hölgyek, busóruhába öltözött férfiak és nem ritkán a párok a gyermekeiket is beöltöztetik, így ők is velük vonulnak. Nagy figyelmet fordítanak az öltözködésre, a népviseletek helyes használatára, hogy a Sokackört méltón képviseljék.

 

Sokaclányok
Vezető: Kolep Krisztián
Létszám: 25 fő

A csoport néhány évvel ezelőtt 2010-ben alakult baráti társaságból. Mindössze 5 fő volt az első évben a létszám, azóta folyamatosan bővül. A csoport jellegzetes eszköze a ’80-’90-es években gyártott de a mai napig zökkenő mentessen üzemelő Barkas! A hagyományokhoz hűen náddal,kukorica szárral és szalmával díszítjük. A csoport tagjait busók és szép busók alkotják.

 

Stari Momci
Vezető: Jónás Robin
Létszám: 30 fő

A csoport neve Öreg legények, létszámuk 10 fő. Az alapításban öregebb generáció tagjai vettek részt, majd a fiatal generáció tagjai is csatlakoztak a csoporthoz. A csoport vezetője jelenleg Jónás Robin. A tagok évközben is ápolják a sokac hagyományokat, a csoport tagjai között többen is foglalkoznak maszkfaragással.

 

Télűzők
Vezető: Barics Marián
Létszám: 17 fő

A Télűzők busócsoport 1999-ben alakult, tagjai gyerekkoruk óta, mind, hűen ápolják a hagyományt. Kezdetben 4 fővel alakultak, majd az évek folyamán folyamatosan nőtt a csoport létszáma. Egy régi szekeres fogattal, valamint egy jelképes ágyúval űzik el a telet, ez is ihlette a névválasztást, amely a szokás eredetmondájával kapcsolatos. Autentikus busócsoport, törekednek az eredetiségre, a régi hagyományok felelevenítésére, évről-évre fejlesztgetik saját felszereléseiket, minden évben próbálnak valami újjal előrukkolni. Maszkjaik változatosak, több régi nagy maszkfaragó munkája is megtalálható a csoportban, az utóbbi években már sokaclányokkal, jánkelékkel kiegészülve együtt élik át ezt a csodálatos népszokást!

Tülkös
Vezető: Czikovácz Norbert
Létszám: 31 fő

 

A Tülkös csoport 2011-ben alakult. Tagjai elszánt fiatal baráti társaság, akaik több csoport tagjaiként régóta jelen voltak a busójáráson. A busók mellett egyre több sokaclány is színesíti az összképet. Szeretettel ápolják a hagyományt, egyre többen maguk faragják álarcaikat, készítik ruháikat, kiegészítőiket. A csoport ismertetője az ivótülök, amiről a nevüket is kapták. A csapat tagjai egész évben tartják egymással a kapcsolatot. A busójárás programjainak is folyamatos szereplői. Többször láthattuk őket táncos műsorukkal. Az elmúlt néhány év során több vendégszereplésük volt, többször jártak a fővárosban, Kaposváron és Miskolcon is.

Újmohácsi Ugróbusók
Vezető: Hoffmann Gábor
Létszám: 19 fő

Az „Újmohácsi Ugróbusó” a kevés Mohács-szigeti busócsoport egyike.

Az Újmohácsi Ugróbusó a Mohácsi Busójárás kevés szigeti busócsoportjának egyike.

1997-ben alakultunk,a csoport létszáma akkor még csak 2 fő volt. Ekkor még csak terv sem volt, hogy az ősbusó, Hoffmann Gábor, és társa Weisz Ákos, pár éven belül egy egész csoportot tud összehozni, mondhatni kinevelni. Sokáig ez nem is változott,azonban pár év elteltével, a gyerekekből felnőttek lettek, busóvá értek, és a barátoktól is csatlakoztak páran. Nagyon jó kis társaság lett a miénk és azóta folyamatosan barátok családtagok beépítésével növeljük a csoport létszámát. Csoportunk szigorú szabályzattal rendelkezik mind az új úgynevezett “kopasz” busók beépítéséről legyen szó, mind a felvonuláson való részvételről. Szem előtt tartjuk, hogy betartsuk a busózás etiketjét, ezzel emelve a színvonalát ennek az eseménynek.

Jelenleg körülbelül 19 taggal büszkélkedhetünk, de nem múlik el úgy év, hogy ne avassunk “kopasz” busót! Ez 2015-ben sem változik, két új taggal bővül a csoport. Mindemellett 3 évig hivatalos fotóssal is büszkélkedhettünk Pécsról, aki nem más mint több budapesti színház fotósa, Garamvári Gábor. Azóta több amatőr és hobbi fotósnak is témát szolgáltattunk, betekintést nyerhettek a csoport “kulisszatitkaiba”.

Csoportunk növekedését,erősödését mi sem jellemzi jobban, hogy 2013-ban szerepeltünk a VIVA Tv Megálló című műsorában. 2014-ben már kinőttük a helyi kereteket, ugyanis meghívást kaptunk Balmazújvárosba, a helyi Télűző Maskarádéra. Ahogy mondani szokás, jelenlétünkkel igyekeztünk növelni a rendezvény színvonalát. Továbbá 2012 óta saját honlappal rendelkezünk, mely a www.ugrobuso.hu címen tekinthető meg.

 

Vidák csoport
Vezető: Vidák Zoltán
Létszám: 135 fő

 

Sok fiatalt felölelő, régi múltra visszatekintő hagyományőrző csoport. Eszközeik: szamaras fogat, a félelmetes hangú ágyú, faeke, a dunai átkelésre szolgált ladik, amin egy szalmabábu van elhelyezve, amelyet vasárnap égetnek el a máglyán.

A szamaras szekeret, jelszavakkal feliratozzák.

Így pl. Drmaj kešu Poklade šu., ami az jelenti: rázd a tököd, farsang van.

Járműveiket kukoricakóróval, náddal , paprikával, fokhagymafüzérrel, csöves kukoricával, kobaktök termésével díszítik fel. Ősi, pogány hatást is tükröznek az állati eredetű díszítő elemek: állatkoponyák.

Több mint egy évtizede a legnagyobb létszámú busócsoport, jelenlegi létszámuk 132 fő. A csoportban busók ,sokac lányok, szép busók és más jelmezesek is vannak. A csoport több maszkfaragóval is büszkélkedhet. Kisfarsangtól farsang temetésig aktívan részt vesznek a busójárás programjában. 2012-ben újításuk a kecskefogat volt, amit 2013-ban négy kecskés fogatra bővítenek.

Vesele Buse
Vezető:Finta Márk
Létszám:38 fő

Vragolani “Ördögfiókák”
Vezető: Szellár Zoltán
Létszám: 55 fő

 

 

A csoport kisgyermekes családokat magába foglaló baráti társaságból szerveződött, ahol a maszkok és álarcok mögött szülők és gyermekeik ápolják a busójárás hagyományait. A kezdeti időszakban spontán módon, alkalmi csoportosulásként csatlakoztak a felvonulókhoz, azonban az elmúlt évek tapasztalatai, valamint az együtt átélt élmények hatására a 2015-ös évtől már csoportba szerveződve, „VRAGOLANI” azaz „Ördögfiókák” néven vesznek részt a Mohácsi Busójáráson. A csoportot kis- és nagybusók, jánkelék, sokac menyecskék, valamint ördögjelmezesek alkotják. Jelenlegi létszámuk 55 fő, mely évről-évre folyamatosan gyarapszik. Tagjaik évközben is aktívan ápolják a kulturális és gasztronómiai hagyományokat, a gyermekek és felnőttek között számos néptáncos található, valamint a kisbusók közül többen is a Versendi Kovács József vezette Mohácsi Tambura Iskola ifjú növendékei. Mindezek mellett kiemelten törekednek arra, hogy busójárás hagyományát megőrizzék és a gyermekeiknek tovább adják.

Vragovi
Vezető: Haga Attila
Létszám:

Žedan
Vezető: Hafner Miklós
Létszám: 19

 

A Žedan Busócsoport 2010-ben alakult meg, melynek vezetõje egy ismert mohácsi maszkfaragó. A tagok már gyermekkoruk óta együtt öltöznek busónak. A busócsoport minden tagja elkötelezett híve a Busójárásnak, megpróbálunk minél többet tenni annak érdekében, hogy ez az egyedülálló népszokás, ami világszerte nagy hírnévnek örvend, minél szebb, hangulatosabb, látványosabb legyen és az idelátogató turisták jó emlékekkel távozzanak. S nem utolsó sorban az egyik legfontosabb követelménynek is próbálunk nagymértékben eleget tenni, méghozzá, hogy mi magunk önfeledten farsangolhassunk és jól érezzük magunkat.

Zauvijek
Vezető:Nádasdi Szabolcs
Létszám:19 fő